• banner6

Agaç plastmassa gaýtadan işleýän gurallar

WPCagaç we plastmassanyň artykmaçlyklary bilen daşky gurşawa zyýanly birleşýän materialyň täze görnüşi hökmünde agaç senagatynyň we plastmassa gaýtadan işleýän pudagyň ünsüni özüne çekdi.Önümler gurluşyk, mebel, bezeg, ulag we awtoulag meýdanlarynda giňden ulanylýar we agaç süýümli materiallar giňden üpjün edilýär, täzelenip bilner, arzan we gaýtadan işleýän enjamlarda könelýär.Specialörite toparlary polisiloksan bilen birleşdirýän SILIMER 5322 çalgy, önümçilik çykdajylaryny azaltmak bilen içki we daşarky çalgy aýratynlyklaryny we agaç-plastmassa kompozitleriniň işleýşini ep-esli gowulaşdyryp biler.

Önüm : SILIMER 5322 maslahat beriň

1

 PP, PE, HDPE, PVC , we ş.m. agaç plastmassa kompozitleri

 Aýratynlyklary:

1) gaýtadan işlemegi gowulandyrmak, ekstruder momentini azaltmak;

2) Içerki we daşarky sürtülmäni azaltmak 、 energiýa sarp etmek we önümçiligi ýokarlandyrmak;

3) Agaç tozy bilen oňat utgaşyklyk, agaç plastmassa birleşmesiniň molekulalarynyň arasyndaky güýçlere täsir etmez we substratyň mehaniki aýratynlyklaryny saklar;

2
3

 Aýratynlyklary:

4) gidrofob häsiýetlerini gowulandyrmak, suwuň siňdirilmegini azaltmak;

5) Gülleýän, uzak möhletli tekizlik ýok.