• habarlar-3

Sergi

Sergi

 • Çinaplasda durnukly önümler

  Çinaplasda durnukly önümler

  17-nji aprelden 20-nji aprel aralygynda “Chengdu Silike Technology Co., Ltd” Chinaplas 2023-e gatnaşdy. Silikon goşundylar seriýasyna ünsi jemleýäris, sergide plastik filmler, WPCs, SI-TPV seriýaly önümler, Si- üçin SILIMER seriýasyny görkezmäge üns berdik. TPV silikon wegetarian deri we has ekologiýa taýdan arassa materiallar & ...
  Koprak oka
 • Gidrofob we menek garşylygy bilen ABS kompozitlerini taýýarlamak

  Gidrofob we menek garşylygy bilen ABS kompozitlerini taýýarlamak

  Akrilonitril-butadien-stirol kopolimer (ABS), gaty, gaty, ýylylyga çydamly in engineeringenerçilik platasy, enjam enjamlarynda, goş-golamlarda, turba enjamlarynda we awtoulag içerki böleklerinde giňden ulanylýar.Beýan edilen Gidrofob we Dok garşylyk materiallary ABS tarapyndan bazal beden we sili hökmünde taýýarlanýar ...
  Koprak oka
 • Düsseldorf söwda ýarmarka merkezinde K 2022 üçin gurnalan işler doly depginde dowam edýär

  Düsseldorf söwda ýarmarka merkezinde K 2022 üçin gurnalan işler doly depginde dowam edýär

  K ýarmarkasy dünýädäki iň möhüm plastmassa we rezin senagaty sergilerinden biridir.Plastmassa bilimleriniň bir ýerde jemlenmegi - bu diňe K sergisinde mümkindir, Senagat hünärmenleri, alymlar, menejerler we dünýäniň dürli künjeginden gelen pikirdeşler ...
  Koprak oka
 • 2022 AR we VR Senagat zynjyry sammit forumy

  2022 AR we VR Senagat zynjyry sammit forumy

  Bu AR / VR Senagat zynjyry sammit forumynda akademiýanyň we pudak zynjyry bigwigleriň başarnykly bölüminden sahnada ajaýyp çykyş edýär.Bazar ýagdaýyndan we geljekdäki ösüş tendensiýasyndan VR / AR senagatynyň agyry nokatlaryna, önüm dizaýnyna we täzeligine, talaplaryna, ...
  Koprak oka
 • 2end akylly geýim innowasiýa materiallary we amaly sammit forumy

  2end akylly geýim innowasiýa materiallary we amaly sammit forumy

  2end akylly geýim innowasiýa materiallary we amaly sammit forumy 2021-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Şençzhenen şäherinde geçirildi. Dolandyryjy.R&D toparyndan Wang, bilek kemerlerinde Si-TPV programmasy barada çykyş etdi we akylly bilek kemerlerinde we sagat kemerlerinde täze material çözgütlerimizi paýlaşdy.Deňeşdirilende ...
  Koprak oka
 • Chinaplas2021 |Geljekdäki duşuşyga ylgamaklygy dowam ediň

  Chinaplas2021 |Geljekdäki duşuşyga ylgamaklygy dowam ediň

  Chinaplas2021 |Geljekki duşuşyga ylgamaklygy dowam etdiriň Dört günlük halkara rezin we plastmas sergisi şu gün ajaýyp tamamlandy.Dört günüň ajaýyp tejribesine ser salanymyzda, köp zat gazandyk diýip bileris.Üç sende jemlemek üçin ...
  Koprak oka
 • Silike China mum önümi innowasiýa we ösüş sammitiniň çykyşy dowam edýär

  Silike China mum önümi innowasiýa we ösüş sammitiniň çykyşy dowam edýär

  Hytaýyň mum önümleriniň innowasiýasy we üç günlük sammitiň ösüşi jhejiang welaýatynyň jiaxing şäherinde geçirilýär we sammite gatnaşyjylar köp.Özara alyş-çalyş, umumy ösüş ýörelgesine esaslanyp, Çengdu Silike Technology Co., ...
  Koprak oka
 • Seniň bilen indiki duralgada garaşarys.

  Seniň bilen indiki duralgada garaşarys.

  Silike önümleri gözlemek we ösdürmek we müşderilere hyzmat etmek üçin elmydama "ylym we tehnologiýa, adamzat, innowasiýa we pragmatizm" ruhuna eýerýär.Kompaniýanyň ösüş prosesinde sergilere işjeň gatnaşýarys, hemişe hünär öwrenýäris ...
  Koprak oka