• Telekom turbasy

Telekom turbasy üçin silikon Masterbatch

SILKE LYSIsilikon masterbatchHDPE-iň içki gatlagyna goşuldyTelekom turbasy, sürtülme koeffisiýentini peseldýär we optiki süýümli kabelleriň has uzak aralyga urmagyny aňsatlaşdyrýar.Içki diwar kremniniň ýadro gatlagy sinhronizasiýa arkaly turba diwarynyň iç ýüzüne çykarylýar, tutuş içki diwarda birmeňzeş paýlanýar, silikon ýadro gatlagy HDPE bilen fiziki we mehaniki öndürijilige eýe: gabyk ýok, bölünme ýok, ýöne hemişelik ýaglamak.

PLB HDPE telekom kanallarynyň, kremniniň ýadro kanallarynyň, açyk telekommunikasiýa optiki süýüminiň, optiki süýümli kabeliň we Uly diametrli turbanyň we ş.m. turba geçiriji ulgamlary üçin amatly ...

 PLB HDPE Telekom kanallary

 Telekommunikasiýa kanallary

 Optiki süýüm kanaly / Mikrodukt

 Aýratynlyklary:

Içki diwaryň tekizligini gowulaşdyryň, COF-i azaldyň

Kabeliň aňsat urmagy ýa-da çekilmegi

Amal çykdajylaryny tygşytlaň

Önümi maslahat beriň: Silikon MasterbatchLYSI-404

PLB HDPE Telekom kanallary
Açyk telekommunikasiýa optiki süýüm turbasy

 Açyk telekommunikasiýa optiki süýüm turbasy

 Uzak aralyk optiki süýüm kanaly

 Aýratynlyklary:

Içki diwaryň tekizligini gowulaşdyryň, COF-i azaldyň

Kabeliň aňsat urmagy ýa-da çekilmegi

Amal çykdajylaryny tygşytlaň

Önümi maslahat beriň: Silikon MasterbatchLYSI-404

 Uly diametrli turba

 Kömür käniniň turbasy

 Aýratynlyklary:

Aşgazan we çyzmaga garşylygy gowulandyryň

Ölüm basyşyny azaltmak, gaýtadan işlemegi gowulandyrmak

Durnuk ekstruziýa ululygy

Ulanyş möhletini uzaldyň

Önümi maslahat beriň: Silikon MasterbatchLYSI-401 , LYSI-404

 

Uly diametrli turba