• 123

Filmler üçin super süýşüriji ussatlyk

Adatça pes tekizlik, ýagyş we ýag çalmazlyk ýaly meseleler bar...SILIKE film super süýşüriji masterbatch anti-blok, gyzgyn süýşmek, göçmezlik we duman täsir etmezlik üçin peýdalydyr.

Önümi maslahat beriň :SILIMER 5064SILIMER 5065, SF seriýasy

1

 Filmdäki süýşürijiniň ýagdaýynyň shemasy

Amidiň ýa-da pes molekulaly polisiloksanyň arasynda, filmiň ýüzüne göçüň

Ultra ýokary molekulýar agramly polisiloksan ýerüsti gatlaga geçmäge ýykgyn edýär, ýöne molekulýar zynjyryň düýbünden çökmegi üçin gaty uzyn bolup, üstünde kremnini öz içine alýan çalgy gatlagyny emele getirýär.

Uzyn uglerod zynjyry işjeň işleýän kopolimerizirlenen polisiloksan, perçinleriň roluna deň bolan matrisa rezin bilen fiziki ýa-da himiki baglanyşyk öndürip biler we siloksan zynjyr segmenti ýerüsti gatlakda bolup, tekiz rol oýnaýar.

 

PP 、 PE filmleri

 Aýratynlyklary:

Gowy gyzgyn süýşmek

Pes COF we göç däl

Pes duman we ýokary aç-açanlyk

Çap etmeklige täsir etmeýär

2
123445465

 Esasy maglumatlar

SF105 garrandan soň wagtyň geçmegi bilen PP filminiň sürtülme koeffisiýentiniň üýtgemegini barlamak üçin ulanylýar

Şertler:

Temperatura 60 idity Çyglylyk 50% Wagt 48s

 Esasy maglumatlar

SILIMER 5065, PP filminiň duman täsirini barlamak üçin ulanylýar

SILIMER5065-iň dürli goşmaçalary filmiň dumanlaryna täsir etmeýär diýen ýaly

6666