• 103684835-GettyImages-487041749

Gözleg we gözleg

7f008d1148df454f3398bff4ba57dfe
010d04b156a728d6e51f9c8e5285ceb

Diňlenip bolmajak täzelik, geljekde çydamly we dowamly tehnologiýalar

Silike-iň tehnologiki ewolýusiýasy, innowasiýa dizaýny, durnukly ulanmak we daşky gurşaw zerurlyklary ýaly ugurlardaky gözlegler bilen bilelikde işleýän maddy ösüşleriň netijesidir.

Silike gözleg we ösüş merkezleri, Çengdu, Hytaýyň Çingbaijiang senagat parkynda ýerleşýär.2008-nji ýylda başlanan 30-dan gowrak gözleg işgäri, öndürilen önümlere silikon masterbatch LYSI seriýasy, çyzylmaga garşy masterbatch, geýime garşy masterbatch, silikon poroşok, gysyşa garşy bölejikler, super süýşüriji masterbatch, silikon mumy we Si-TPV çözgütleri goldaýar. awtoulag içerki, sim we kabel birleşmeleri, aýakgap aýakgaplary, HDPE Telekommunikasiýa turbasy, optiki süýüm kanaly, kompozitler we ş.m.

Gözleg we gözleg merkezlerimiz, formulasiýa gözlegleri, çig mal derňewi we nusgalary öndürmek üçin ulanylýan 50 görnüşli synag enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.

d52c51252b484be282a7e56a8cf3130
19c0f96adfbe02793e7c632a2f8b8a9

Silike, plastmassa we rezin senagatynda müşderilerimiz üçin durnukly önümleriň we çözgütleriň üstünde işleýär.

Açyk innowasiýalary amala aşyrýarys, gözleg we gözleg bölümlerimiz materiallar, tehnologiýalar we önümçilik prosesleri boýunça innowasiýa taslamalaryny ösdürmek maksady bilen, Siçuan uniwersitetiniň plastmassa pudagynda ýöriteleşen Hytaýyň käbir ýokary okuw mekdepleriniň alymlary bilen hyzmatdaşlyk edýäris.Silke-iň uniwersitetler bilen hyzmatdaşlygy oňa “Chengdu Silike Technology Co., Ltd.” üçin täze zehinleri saýlamaga we taýýarlamaga mümkinçilik berýär.

Silike-iň işleýän bazarlary önümi ösdürmegiň dürli tapgyrlarynda yzygiderli tehniki kömegi we önümi ösdürmegi goldaýar, müşderiniň aýratynlyklaryna laýyk gelýän önümleri we innowasion çözgütleri teklip edýär.

Gözleg ugurlary

642de58440bd455f1aafe2e94e33b47
3396e12c33d3077f069cafbc2f631bb
66193f77ea4265b9b505b68ed6eb61e

• Funksional silikon materiallary gözlemek we öndürijilik önümlerini ösdürmek

• Durmuş üçin tehnologiýa, Akylly geýilýän önümler

• Gaýtadan işlemegiň häsiýetlerini we ýeriň hilini gowulandyrmak üçin çözgütler beriň

Şol sanda:

• HFFR, LSZH, XLPE Sim we kabel birleşmeleri / Pes COF, aşgazana garşy / Pes tüsse PVC birleşmeleri.

• Awtoulag interýerleri üçin PP / TPO / TPV birleşmeleri.

• EVA, PVC, TR / TPR, TPU, rezin we ş.m.

• Silikon ýadro turbasy / geçiriji / optiki süýümli kanal.

• Gaplamak üçin film.

• Doldurylan aýna süýümli PA6 / PA66 / PP birleşmeleri we PC / ABS, POM, PET birleşmeleri ýaly käbir beýleki in engineeringener birleşmeleri.

• Reňk / ýokary doldurgyç / poliolefin ussatlyklary.

• Plastiki süýümler / listler.

• Termoplastiki elastomerler / Si-TPV