• news-3

Habarlar

2021-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Şençzhenen şäherinde “2end Smart Wear” innowasiýa materiallary we amaly sammit forumy geçirildi.R&D toparyndan Wang, Si-TPV programmasy barada çykyş etdiBilek gaýyşlarywe akylly bilek gaýyşlarynda we sagat gaýyşlarynda täze material çözgütlerimizi paýlaşdyk.微信图片_20220110144137

Geçen ýyl bilen deňeşdirilende, bu ýyl gaty gowulaşdykSi-TPVtegmile garşylyk, el duýgusy, eplenme garşylygy, mehaniki häsiýetleri we beýleki taraplary we aşaky materiallaryň talaplaryna has gowy laýyk gelmek.Silikon kauçuk we ftor rezin bilen deňeşdirilende, Si-TPV çaga derisine püskürmezden ýüpek dostlukly täsir edip biler we umumy bahasy we öndürijilik gatnaşygy has gowy.Bilek gaýyşlary we sagat gaýyşlary babatynda, gündelik ulanyş talaplaryna doly laýyk gelýän 500,000 gezek ýoýulmakdan we egilmekden soň, eplenme ep-esli gowulaşdy.微信图片_20211126162146

WideoSi-TPVtegmile garşylyk synagy

https://youtu.be/TCfoXWPGcjA

Synag şertleri aşakdaky ýaly:

Temperatura: 60 ℃

Çyglylyk: 80

Si-TPV nusgasyny 1 sagatlap ysly ýag sepeniňizden soň arassa suw bilen ýuwuň.


Iş wagty: 10-njy ýanwar -2022